[obumarła…]

obumarła by narodzić się na nowo

w języku Wszechświata nie istnieje nigdy

bez drugiego skrzydła lot dłuższy i trudny

lecz kierunek lotu mimo wszystko wspólny

 

gdy słowa niespójne prawdą jest działanie

milczący drogowskaz najprościej prowadzi

do miejsca gdzie mrok ze świtem

ponownie się spotka

 

15.10.2015

Margot Stel

ROZMIJANIE


niewolnicy własnych wyborów

dokonanych z poziomu umysłu

mijają się bez słowa

 

obcy sobie ludzie

bliskie sobie dusze

odchodzą coraz dalej

 

niewrażliwi na synchronię

zaaranżowaną przez Opatrzność

tłumią cichy głos duchowego serca

zatapiając je w smutku na wieczność

 

19.05.2011

 

M.  K.